Chân chống inox (50x70cm) Chân chống inox (50x70cm) Chân inox sang trọng
Chân chống cho bảng huỳnh quang
Phù hợp kích thước 50x70cm
S000018 Phụ kiện bảng huỳnh quang 180.000 Số lượng: 99 bảng

  • Chân chống inox (50x70cm)

  • Danh mục: Phụ kiện bảng huỳnh quang
  • Giá bán: 180.000 ₫
  • Chân inox sang trọng
    Chân chống cho bảng huỳnh quang
    Phù hợp kích thước 50x70cm
 Từ khóa: kích thước
Sản phẩm cùng loại