Giá đỡ gỗ (lớn) Giá đỡ gỗ (lớn)
  • Chất liệu: Gỗ
  • Kích thước: dùng cho bảng huỳnh quang 50x70 cm trở lên
S000022 Phụ kiện bảng huỳnh quang 150.000 Số lượng: 99 cái

  • Giá đỡ gỗ (lớn)

  • Danh mục: Phụ kiện bảng huỳnh quang
  • Giá bán: 150.000 ₫
    • Chất liệu: Gỗ
    • Kích thước: dùng cho bảng huỳnh quang 50x70 cm trở lên
Sản phẩm cùng loại