Giá đỡ gỗ (nhỏ) Giá đỡ gỗ (nhỏ)
  • Chất liệu: Gỗ
  • Kích thước: dùng cho bảng huỳnh quang 50x70 cm trở xuống
S000021 Phụ kiện bảng huỳnh quang 140.000 Số lượng: 99 cái

  • Giá đỡ gỗ (nhỏ)

  • Danh mục: Phụ kiện bảng huỳnh quang
  • Giá bán: 140.000 ₫
    • Chất liệu: Gỗ
    • Kích thước: dùng cho bảng huỳnh quang 50x70 cm trở xuống
Sản phẩm cùng loại