Nguồn BHQ 1A Nguồn BHQ 1A
  • Nguồn 1A cho bảng huỳnh quang
  • Dùng cho kích thước 50 x 70 cm, 60 x 80 cm, 70 x 90 cm
S000023 Phụ kiện bảng huỳnh quang 60.000 Số lượng: 99 cái

 Từ khóa: kích thước, huỳnh quang