Nguồn BHQ 2A Nguồn BHQ 2A
  •  
  • Nguồn 2A cho bảng huỳnh quang
  • Dùng cho kích thước 80 x 100cm và 80 x 120cm
  •  
S000025 Phụ kiện bảng huỳnh quang 80.000 Số lượng: 99 cái