Nam châm dẹt tròn Nam châm dẹt tròn
 • Kích thước: 130mm x 30mm
 • Hình dạng tròn
 • Dùng cho hộp đèn nắp hít 1 mặt hoặc 2 mặt
S000030 Vật tư quảng cáo 3.500 Số lượng: 9989 bảng

 • Nam châm dẹt tròn

 • Danh mục: Vật tư quảng cáo
 • Giá bán: 3.500 ₫
  • Kích thước: 130mm x 30mm
  • Hình dạng tròn
  • Dùng cho hộp đèn nắp hít 1 mặt hoặc 2 mặt
Sản phẩm cùng loại